Muziek


Repertoire
Ons repertoire is zeer gevarieerd: van popsongs, musicals tot licht klassieke muziek, zowel in het Nederlands, Engels maar soms ook in andere talen. Een greep uit ons repertoire:

Klik hier voor een greep uit ons repertoire.

Uitvoeringen
Naast ons jaarconcert treden wij zo’n 5 keer per jaar op, in verpleeghuizen, bij evenementen en op korenfestivals, samen met andere koren.

Repetities
Elke maandagavond repeteren wij van 19.30 tot 22.00 uur in zalencentrum De Ark, Hargplein 101 te Schiedam. Van de koorleden wordt verwacht dat zij de repetities bijwonen en thuis het repertoire instuderen. Het kunnen lezen van bladmuziek is niet vereist. Aspirant koorleden mogen gratis 4 repetities bijwonen.

Onze dirigent: Robert Verheul


Pianist: Amrish Basdew

Amrish Basdew
Amrish Basdew

Muziekcommissie
De muziekcommissie (Muco) bestaat uit 5 koorleden en zij bepalen de keuze van het repertoire, samen met de Dirigent. Zij regelen ook de aankoop van de bladmuziek.
De koorleden ontvangen de origineel aangekochte muziek, hetzij op papier, hetzij digitaal. De borgsom bedraagt hiervoor € 40,— bij aanvang van het lidmaatschap.
De muziekcommissie zorgt voor het beheer van de bladmuziek. De koorleden kunnen bij hen de muziek opvragen.
-/-