Het Bestuur

Het bestuur
Ons koor is een vereniging met een enthousiast bestuur, bestaande uit:

Voorzitter: Ella van der Laan Bouma.
Samen met de secretaris onderhoudt zij de externe contacten van het koor en zorgt zij voor de optredens.

Secretaris: Patricia Menick.
Draagt mede zorg voor de externe contacten en zorgt voor de coördinatie van de Algemene Leden Vergadering.

1e Penningmeester: Hanneke Meijer.
Zij zorgt ervoor dat iedereen haar contributie betaalt en dat er niet teveel geld wordt uitgegeven.

2e Penningmeester: Klazien van den Bos.
Zij zorgt voor de jaarrekening en de begroting en houdt de ledenadministratie bij.

Algemeen bestuurslid: Gemma de Groot.
Zorgt voor het notuleren van de bestuursvergaderingen en voor de nieuwsbrief.